เรียนรู้ OOP ด้วย C#.Net(ต่อ)

Value Type
  – เป็น Primitive type
  – เก็บใน Stack
  – ไมเก็บหมายเลขอ้างอิง
Reference type
  – เก็บค่าอ้างอิงของอ็อบเจ็ต
  – เก็บใน heap
Boxing and UnBoxing
  Boxing  : Convert Value type to Reference type
  UnBoxing : Convert Reference type to Value
การสร้างคลาส
  – คือการสร้าง Type ใหม่
  – คลาส แตกต่างจาก Struct ตรงที่ คลาสเป็น Reference type ส่วน Struct เป็น Value type
Accesser Modifier
  – Public  : สามารถเข้าจากไหนก็ได้
  – Protected : จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อ Inherits มาเท่านั้น
  – interal  : เข้าได้ถ้าอยู่ใน Assembly เดียวกัน
  – Private  : เข้าได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน Class เดียวกัน
Type Modifier
  Abstract  : ระบุ Base Class
  Const  : ค่าคงที่
  event : ประกาศสร้าง Event
  extern : อ้างอิง Method ใน Asscembly
  new : สร้าง Instant
  Override : เปลี่ยนแปลงสมาชิกหลัง Inherits
  Sealed : คีเวิร์คระบุ ไม่สามารถนำไปเป็น base class ได้
  virtual : ระบุว่าสมาชิกนั้นนำไป Override ได้
  volatile : อนุญาติให้เทรดหรือ OS เปลี่ยนแปลงค่าได้ 
  partial : ระบุว่า type นั้นประกอบด้วย Source file หลาย file
…………………………………. ยังมีต่อ ………………………………..
 
Advertisements

กรุณา Comment สักหน่อยเถอะ จะได้ปรับปรุ่งให้ดีขึ้น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s